سرور مجازی

سرور مجازی

خرید سرور مجازی (vps)

سرور مجازی پارس پک در دو گروه: لینوکس و ویندوز ارائه می‌شود؛ اگر به امکانات بیشتر در مدیریت وب‌سایت‌های خود و دسترسی root برای سرور لینوکس یا دسترسی admin برای سرور ویندوز نیاز دارید، خرید سرور مجازی پارس پک می‌توانند بهترین گزینه شما در توسعه کسب‌وکار شما باشند. VPS سرور شرکت پارس پک علاوه بر سیستم‌عامل های مختلف در کشورهای: ایران و آلمان با آپ تایم و کیفیت عالی ارائه می‌گردد. اجاره یا خرید vps سرور به شما این امکان را میدهد، که درصورت نیاز به فضای بیشتر به کمک فناوری ابری، منابع خودرا تا ۷۲ هسته CPU و ۲۵۶ گیگابیت RAM ارتقا دهید؛ با انتخاب یک سرور وی پی اس مناسب با نوع نیازتان میتوانید از خدمات نوین پارس پک استفاده کنید.

پلن‌ ها

اولین ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری در ایران هستیم

لینوکس
ویندوز
ایران
اروپا

irLinuxVPS 1

۳۹هزار تومان/ماهانه

۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 2

۴۹هزار تومان/ماهانه

۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۵۱۲ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 3

۷۹هزار تومان/ماهانه

۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 4

۱۱۹هزار تومان/ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 5

۱۶۹هزار تومان/ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 6

۲۰۹هزار تومان/ماهانه

۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 7

۲۹۹هزار تومان/ماهانه

۶۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
4 هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 8

۳۶۹هزار تومان/ماهانه

۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
6 هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 3

۷۹هزار تومان/ماهانه

۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 4

۱۱۹هزار تومان/ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 5

۱۶۹هزار تومان/ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 6

۲۰۹هزار تومان/ماهانه

۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 7

۲۹۹هزار تومان/ماهانه

۶۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۴ هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 8

۳۶۹هزار تومان/ماهانه

۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۶ هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

LinuxVPS 1

۵۰هزار تومان/ماهانه

۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 2

۷۰هزار تومان/ماهانه

۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۵۱۲ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 3

۱۰۰هزار تومان/ماهانه

۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 4

۱۳۰هزار تومان/ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • CentOS | Ubuntu | Debian

LinuxVPS 5

۱۹۰هزار تومان/ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 6

۲۵۰هزار تومان/ماهانه

۱۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 7

۳۴۰هزار تومان/ماهانه

۱۹۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
4 هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 8

۴۳۰هزار تومان

۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
6 هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

WindowsVPS 3

۱۲۵هزار تومان/ماهانه

۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • موقعیت آلمان
 • ۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

WindowsVPS 4

۱۵۵هزار تومان/ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • موقعیت آلمان
 • ۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

WindowsVPS 5

۱۹۰هزار تومان/ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • موقعیت آلمان
 • ۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

WindowsVPS 6

۲۵۰هزار تومان/ماهانه

۱۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • موقعیت آلمان
 • ۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

WindowsVPS 7

۳۴۰هزار تومان/ماهانه

۱۹۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۴ هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • موقعیت آلمان
 • ۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

WindowsVPS 8

۴۳۰هزار تومان/ماهانه

۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۶ هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • موقعیت آلمان
 • ۵۰GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی

دیگر ویژگی‌ ها

همه ابزارها و امکاناتی که به آن نیاز دارید

لوکیشن سرورها

لوکیشن سرورها

سرورهای مجازی پارس پک در موقعیت‌های ایران، اروپا یا آمریکا ارائه می‌شوند

فضای بکاپ رایگان

فضای بکاپ رایگان

ارائه فضای FTP رایگان با حجم ۵۰ گیگابایت برای تنظیم بکاپ گیری از سرور توسط شما

پرداخت ماهیانه

پرداخت ماهیانه

امکان پرداخت هزینه سرور به صورت ۱ ماهه یا ۳ ماهه یا ۶ ماهه و همچنین ۱ ساله

مقیاس پذیری

مقیاس پذیری

امکان ارتقای سرورها به پلن‌های بالاتر و همچنین سرورهای هایبریدی

سرور رایگان یک روزه

سرور رایگان یک روزه

امکان ایجاد سرور ۲۴ ساعته تست به صورت رایگان

پنل ابرسرور

پنل ابرسرور

ارائه پنل قدرتمند ابری با امکاناتی ویژه برای مدیریت سرورهای لینوکسی و ویندوزی

قابلیت VNC

قابلیت VNC

دسترسی مستقیم به سرور با ابزار VNC از طریق پنل ابر سرور

فایروال

فایروال

امکان استفاده از فایروال قدرتمند پارس پک در پنل ابر سرور

راهنمای خرید سرور مجازی

سرور مجازی یک ابزار مدیریتی بسیار کاربردی، با دسترسی های بیشتر از یک هاست اشتراکی می باشد، خرید VPS سرور پارس پک یک گزینه مناسب است چرا که میتوانید سیستم عامل لینوکس ویندوز، در موقعیت ایران و خارج را تهیه فرمایید.

 • سرور مجازی چیست

  وی پی اس چیست؟

  وی پی اس که به‌طور عام در زبان فارسی از عبارت: سرور مجازی، برای معرفی این محصول دنیای فناوری اطلاعات استفاده می‌شود که به سبب کاربردها و مزایای بسیار آن مورد استقبال فراوان کاربرها قرارگرفته است. به طور خلاصه میتوان گفت: vps سرور، قسمتی از منابع یک سرور که به وسیله، یک مجازی ساز جدا شده و به صورت اختصاصی و با یک سیستم عامل دلخواه، به کاربر تحویل داده می شود. این سرویس همانند سرورهای اختصاصی دارای سیستم عامل اختصاصی و دسترسی های: ادمین و روت هستند و شما میتوانید هرگونه نرم افزاری را روی سرور خود نصب کنید. بر خلاف سرویس های اشتراکی این سرویس دارای امنیت بسیار بالایی بوده و دیگر شما مشکلات میزبانی اشتراکی را نخواهید داشت.
 • لینوکس

  لینوکس

  سرور مجازی لینوکس درواقع یک وی پی اس است که بر روی آن سیستم‌عامل لینوکس نصب گردیده است؛ این نوع سیستم‌عامل دارای محیط دستوری بوده و در اصل اینترفیس گرافیکی ندارد، البته امکان راه‌اندازی رابط‌های کاربری Gnome و KDE برای استفاده راحت‌تر وجود دارد. کاربران به‌منظور اتصال به سرورهای لینوکسی از پروتکل امن SSH استفاده می‌کنند. برخی از توزیع‌های لینوکس: CentOS، Ubuntu،Debian می‌باشند، که یکی از معروفت ترین آنها که مورد استقبال کاربران قرار گرفته، vps کالی لینوکس می باشد. سیستم عامل لینوکس بطور کلی میتواند ایمن تر از ویندوز باشید، دلیلش هم مشخص است: این سیستم عامل بر اساس یونیکس پیاده سازی شده بنابراین فقط ادمین یا مدیر میتواند به کرنل داده دسترسی داشته باشد. خرید vps لینوکس ایران و آلمان، برای میزبانی وب‌سایت تحت PHP مناسب بوده و امکان استفاده از دیتابیس MySQL و اسکریپت‌های متن‌باز را می‌دهند. بر روی سرورهای لینوکس امکان اجرای وب‌سرویس‌هایی مثل: Apache، Lite speed و NginX وجود دارد.
 • ویندوز

  ویندوز

  وی پی اس ویندوز؛ سروی است که از ویندوز اختصاصی مایکروسافت یعنی RDP در آن میتوان استفاده کرد، این سیستم‌عامل تنها امکان استفاده از برنامه‌هایی را دارد که محصول این شرکت باشند و یا توسط مایکروسافت تأیید و پشتیبانی گردد. ازجمله نسخه‌های ویندوز سرورهای ارائه‌شده: Windows2016R2,Windows2012R2,Windows2012,Windows2008,Windows2019R2 می‌باشند. خرید سرور مجازی ویندوز؛ برای میزبانی وب‌سایت تحت ASP مناسب بوده و امکان استفاده از دیتابیس MSSQL و وب سرویس IIS که محصولات مایکروسافت هستند را مهیا می‌کند. vps ویندوز قابلیت این را دارد تا شما به وسیله FTP بتوانید به سرور خود دسترسی داشته باشید و بر خلاف لینوکس خبری از SSH نیست. vps ویندوز ایران و المان از طریق کنترل قدرتمند و روان Plesk مدیریت میشود. از جمله کاربردهای سرور مجازی ویندوز میتوان به استفاده برنامه نویسان: asp, aspn.net اشاره کرده.
 • سرور مجازی خارج

  خارج

  سرور مجازی خارج از ایران نوع دیگری از وی پی اس های میباشد، که بیشتر در کشورهای اروپایی و آمریکایی ارائه میشود. سرور مجازی خارجی بیشتر برای استفاده از ابزارها و برنامه هایی مانند: بایننس، ادوبی و... هست که بنا به دلایل تحریم برای کاربران داخل ایران محدود شده و برای استفاده از آن ها نیاز به IPثابت هست و مدیران وب سایت هایی که عمده کاربران وب‌سایت یا اپلیکیشن هایشان در خارج از ایران حضور دارند. VPSخارج پارس پک در دیتاسنترها یا مراکز داده هایی که دارای وضعیت کیفی بالایی هستند ارائه داده می‌شوند و از آپ تایم بالا (زمان بالا بودن سرور) برخوردار می‌باشند. کشور آلمان یکی از محبوب‌ترین کشورها درزمینه ارائه سرورهای خارج از ایران می‌باشد، همانند: (دیتاسنتر equinix، دیتاسنتر Hetzner و دیتاسنتر Leaseweb.) VPS آمریکا، اروپا(آلمان و هلند) را می‌توانید با انتخاب نوع سیستم‌عامل موردنیاز خود از پارس پک تهیه نمایید.
 • سرور مجازی ایران

  ایران

  سرور مجازی ایران، به دلیل اینکه در داخل کشور می‌باشد؛ دارای سرعت بالاتری است. اگر VPS ایران تهیه نمایید، به دلیل ارزان‌تر بودن ترافیک داخلی، هزینه‌ها برای شما بهینه‌تر برآورد خواهد شد، همچنین در نظر داشته باشید که سرعت دسترسی کاربران داخل کشور به VPS ایران بیشتر از سرعت دسترسی به VPS خارج از ایران می‌باشد. پهنای باند مناسبی که در VPS ایران به‌واسطه افزایش پهنای باند ترافیک داخل کشور ارائه داده می‌شود، ازجمله مزایای VPS ایران می‌باشد. خرید سرور مجازی ایران؛ درنهایت میتوان گفت: باخرید vps ایران، میتوانید بر روی سرور داخل کشور با هر نوع سیستم‌عاملی که نیاز داشته باشید و با دسترسی admin و root استفاده کیند.
 • دسترسی های سرور مجازی

  دسترسی ها

  پارس پک ارائه‌کننده خدمات VPS در موقعیت‌های ایران، اروپا و آمریکا می‌باشد. بدین ترتیب می‌توانید VPS خود را برحسب نیاز خود به یکی از سیستم‌عامل لینوکس یا ویندوز و موقعیت مدنظر و میزان منابع موردنیاز خود، از یکی از پلن های قرار داده‌شده در داخل وب سایت پارس پک تهیه نمایید. هنگام خرید سرور مجازی در قسمت سفارش و پیکربندی سرور، باید به حداقل میزان رمی که برای نصب هر سیستم‌عامل نیاز می‌باشد توجه کنید. به ازای تهیه هر VPS یک آی پی اختصاصی نیز به کاربر ارائه داده می‌شود. در VPS پارس پک علاوه بر دسترسی ssh و ری موت به سرور، از طریق پنل VNC که در داخل ناحیه کاربری پارس پک تعبیه‌شده است نیز می‌توانید سرور را مدیریت نمایید.
 • کاربرد

  کاربرد

  اگر دارای یک فروشگاه اینترنتی با ترافیک ماهانه بالا هستید که نیاز به فضای ذخیره سازی بیشتر و منابع بیشتری نسبت به یک هاست اشتراکی دارد، خرید VPS برای شما راهکار مناسبی خواهد بود. اگر نیاز به میل سروری دارید که محدودیتی در تعداد روزانه ایمیل های ارسالی نداشته باشد، می توانید بجای هاست اشتراکی یک (وی پی اس) تهیه نمایید. در سرورهای مجازی به دلیل عدم محدودیت هایی که در هاست اشتراکی وجود دارد، به راحتی می توانید: هر نوع نرم افزاری که نیاز دارید نصب و استفاده نمایید، از چندین وب سایت میزبانی کنید، به کمک ریموت دسکتاپ همیشه به سیستم شخصی یا سیستم مدیریت کاربران دسترسی داشته باشد و همچنین اگر به دلیل موارد تحریم نیاز به یک آی پی خارج از ایران داشته باشید، می توانید یک VPS خارجی تهیه کنید تا بدون دغدغه بتوانید امور بین المللی خود را انجام دهید.
 • مزایا سرور مجازی

  ویژگی ها

  در سرورهای مجازی VPS؛ بسته به لینوکسی یا ویندوزی بودن سرور، دسترسی ssh یا remote به سرور را داشته و امکان خاموش و روشن کردن (reboot) و حذف و نصب مجدد سیستم‌عامل (rebuild) در سرور را خواهید داشت، بدین ترتیب مدیریت کامل سرور بر عهده خود شما خواهد بود و هیچ‌گونه محدودیتی در نصب نرم‌افزارهای موردنظر خود نخواهید داشت. به ازای هر VPS یک آی پی اختصاصی مربوط به موقعیت انتخابی سرور نیز به شما ارائه داده می‌شود. هر زمان نیاز به منابع بالاتری در سرورهای مجازی داشته باشید، می‌توانید سرور خود را به پلن های بالاتر سرورهای مجازی پارس پک استفاده کنید.
 • امکانات سرور مجازی

  امکانات

  پارس پک امکان استفاده از سخت افزارهای قدرتمند خود را در غالب سرویس سرور مجازی ارائه می دهد. از امکانات سرور مجازی پارس پک می توان به پنل ابر سرور اشاره کرد که مدیریت سرویس را برای کاربران آسان کرده است چرا که شامل امکاناتی از جمله اتصال VNC، مانیتور منابع سرویس و تغییر رمز سیستم می باشد، تغییر سیستم عامل در حداقل زمان ممکن، یکی از ویژگی های محبوب این پنل می باشد.
 • قیمت سرور مجازی

  قیمت سرور مجازی

  قیمت سرور مجازی؛ همان‌طور که در پاراگراف‌های قبلی نیز توضیح داده شد، شما زمانی که نیاز به منابع بالاتر و اختصاصی‌تر و یا دسترسی‌های بالاتری نسبت به یک‌هاست داشته باشید، اقدام به خرید سرور مجازی خواهید کرد، به طبع برای خرید VPS با توجه به امکانات بیشتری که در مقایسه با یک‌هاست اشتراکی در اختیارتان خواهد گذاشت، هزینه بالاتری را باید پرداخت نمایید. بااین‌حال اگر قیمت VPS را باقیمت سرور اختصاصی مقایسه کنید، اگر اصراری به اختصاصی بودن تمامی منابع نداشته باشید، کاملاً به صرفه تر خواهد بود، درنتیجه با صرف هزینه کمتر نسبت به خرید یک سرور اختصاصی، با خرید VPS باقیمت مناسب، به‌راحتی می‌توانید از مزایای یک سرور استفاده نمایید.
 • دسترسی های سرور مجازی خارج

  مجازی ساز چیست؟

  مجازی ساز یا Virtualization تکنولوژی است که جایگزین سیستم عامل میشود و امکان نصب چندین سیستم عامل را بر روی یک سخت افزار ایجاد میکند، این تکنولوژی و زیر ساختها به طور معمول بر پایه لینوکس هستند اما در ویندوز نیز توسط Hyper-v قابل دسترسی هستند، در شرکت های هاستینگ از kvm, vmware استفاده میشود.
 • کنترل پنل

  کنترل پنل

  سرور مجازی ها با کنترل پنل های مختلفی قابل مدیریت هستند، از جمله آنها میتواند به webmin، directadmin، kolox و cpanel در لینوکس و websitepanel و یا pelesk در ویندوز اشاره کرد، که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند.
 • سرور مجازی پارس پک

  چرا vps پارس پک

  وی پی اس پارس پک؛ بدون شک مهم‌ترین فاکتور در انتخاب یک وی پی اس، اعتماد کاربر بر خدمات سرویس دهنده می‌باشد. چراکه در این خدمات علی‌رغم وجود سیستم‌عامل و نرم‌افزاری مستقل، کاربران از سخت‌افزاری اشتراکی استفاده می‌کنند و پارس پک این مهم را به کمک فناوری برجسته خود که سرانجام مطالعه مداوم، به‌کارگیری هزاران مقاله علمی مرتبط و اختصاص صدها ساعت، کار علمی فشرده می‌باشد به ارمغان آورده است .

  این نقطه امیدی برای وب فارسی خواهد بود که چنین تلاش‌های ارزشمندی مبتنی بر سطوح علمی بین‌المللی در آن انجام می‌پذیرد و هرروز شاهد تلاش دیگر جوانان خوش‌فکر ایرانی در کلیه حوزه‌های فناوری اطلاعات هستیم که نویدبخش آینده‌ای درخشان برای وب ایران خواهد بود. هرچند که با نبود و یا کمبود امکانات این مسیر، سختی‌های بسیاری را پیش روی قرار داده است.

کاربرد سرور مجازی

چرا سرور مجازی؟

 • اگر شما نیازمند یک سرور با دسترسی های بیشتر از یک هاست اشتراکی هستید.
 • اگر شما دارای یک سایت آموزش آنلاین با حدود ۱۰۰ کاربر آنلاین هستید.
 • اگر شما سایتی با کنترل پنل اختصاصی دارید، که توسط php یا ASP توسعه یافته و نیازمند دسترسی های سطح بالا هستید.
 • اگر شما به صورت خصوصی یا عمومی فایل حجیم به اشتراک میگذارید.
 • اگر نیازمند سرور، برای ارسال ایمیل های اختصاصی شرکتتان هستید.
 • اگر نیازمند یک سرور، برای مدیریت سیستم های یکپارچه هستید.
 • اگر نیازمند یک سرور برای مدیریت، دیتا بیس های حجیم هستید.
 • اگر نیازمند تهیه پشتیبان توسط Git برای تیم توسعه خود هستید.
 • سرور مجازی بورس؛ اگر نیازی مند تحلیل معادلات بورسی هسید.

جمع بندی :

سرور مجازی پارس پک یک ابزار بسیار کاربردی؛ بعد از مطالعه مطالب بالا و آشنای با وی پی اس و انواع آن؛ می توانید مناسب ترین سرویس را برای ارتقای کسب و کار خود انتخاب کنید.خرید سرور مجازی باید با دقت بالا انجام شود؛ در نتیجه ابتدا نیاز مندی های خود را با توجه به مواردی مانند میزان منابع موردنیاز، نوع برنامه نویسی سایت و دیتابیس مشخص کرده سپس یک سیستم لینوکس و یا ویندوز را انتخاب نمایید. VPS خارج و ایران نوع دیگر این سرویس در نقاط جغرافیایی مختلف است. خرید vps بسیار اقتصادی است، چرا  که به کمک فناوری ابری میتوانید در هر لحظه منابع خود را افزایش دهید و از VPS با ظرفیتی تا حدکثر ۷۲ هسته پردازشگر و ۲۵۶ گیگابایت رم استفاده کنید.

سرور vps پارس پک میتواند یک انتخاب بسیار مناسب برای کسب و کار شما باشد.

 

سرور اختصاصی در واقع یک سرور فیزیکی و پر هزینه است اما در vps بخشی از سخت افزار سرور بصورت اختصاصی در اختیار کاربر قرار می گیرد.

LiteSpeed، Apache، Nginx برخی از وب سرویس های سرور لینوکسی می باشند.

توزیع های لینوکس نسخه باز بوده و امکان استفاده از بسیاری ماژول ها را میدهد، PHP را پشتیبانی کرده و از LiteSpeed، Apache، Nginx به عنوان وب سرویس می توان بر روی آن ها استفاده کرد. سرور ویندوز امکان استفاده از محصولات مایکروسافت را دارد، وب سرویس آن IIS است و ASP را پشتیبانی می کند.

بر روی سرور های ویندوزی امکان RDP وجود دارد و برای اتصال به سرور لینوکسی امکان SSH وجود دارد که می توان از برنامه های جانبی مثل putty استفاده نمود.

برخی از مزایا

نوع کرنل: اختصاصی
دسترسی: VNC / Reboot Port / Rebuild
ip نوع: اختصاصی
DNS نوع: اختصاصی

سرور مجازی میکروتیک ایران و آلمان نوع دیگری از وی پی اس می باشد که سیستم عامل میکروتیک بر روی آن نصب شده است، خرید vps میکروتیک بیشتر برای کارهای حرفه ای چون: روتینگ، فایروال، یوزر منیجمنت و … مورد استقبال قرار گرفته است.

کلیه حقوق برای شرکت دانش بنیان پارس پک محفوظ می باشد.

Copyright © 2019 Pars Parva System Ltd. ParsPack Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.