سرور مجازی

سرور مجازی

خرید سرور مجازی (vps)

سرور مجازی پارس پک در دو گروه: لینوکس و ویندوز ارائه می‌شود؛ اگر به امکانات بیشتر در مدیریت وب‌سایت‌های خود و دسترسی root برای سرور لینوکس یا دسترسی admin برای سرور ویندوز نیاز دارید، خرید سرور مجازی پارس پک می‌توانند بهترین گزینه شما در توسعه کسب‌وکار شما باشند. VPS های پارس پک علاوه بر سیستم‌عامل های مختلف در کشورهای: ایران و آلمان با آپ تایم و کیفیت عالی ارائه می‌گردد. خرید vps به شما این امکان را میدهد، که درصورت نیاز به فضای بیشتر به کمک فناوری ابری، منابع خودرا تا ۷۲ هسته CPU و ۲۵۶ گیگابیت RAM ارتقا دهید؛ با انتخاب یک سرور vps مناسب با نوع نیازتان میتوانید از خدمات نوین پارس پک استفاده کنید.

پلن‌های سرور مجازی

اولین ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری در ایران هستیم

لینوکس
ویندوز
ایران
اروپا

irLinuxVPS 1

۳۹ هزار تومان/ ماهانه

۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 2

۴۹ هزار تومان/ ماهانه

۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۵۱۲ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 3

۷۹ هزار تومان/ ماهانه

۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 4

۱۱۹ هزار تومان/ ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 5

۱۶۹ هزار تومان/ ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 6

۲۰۹ هزار تومان/ ماهانه

۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 7

۲۹۹ هزار تومان/ ماهانه

۶۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
4 هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irLinuxVPS 8

۳۶۹ هزار تومان/ ماهانه

۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
6 هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 1

۳۹هزار تومان/ ماهانه

۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 2

۴۹هزار تومان/ ماهانه

۲۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۵۱۲ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 3

۷۹هزار تومان/ ماهانه

۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 4

۱۱۹هزار تومان/ ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 5

۱۶۹هزار تومان/ ماهانه

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 6

۲۰۹ هزار تومان/ ماهانه

۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 7

۲۹۹هزار تومان/ ماهانه

۶۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۵۰ گیگابایت فضای SSD
۴ هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

irWindowsVPS 8

۳۶۹هزار تومان/ ماهانه

۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
(قابل ارتقا)
۱۵۰ گیگابایت فضای SSD
۶ هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • VNC / Reboot Port / Rebuild
 • DNS اختصاصی

LinuxVPS 1

۵۰هزار تومان/ ماهانه

۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 2

۷۰ هزار تومان/ ماهانه

۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۵۱۲ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 3

۱۰۰ هزار تومان/ ماهانه

۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 4

۱۳۰هزار تومان/ ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • CentOS | Ubuntu | Debian

LinuxVPS 5

۱۹۰هزار تومان/ ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 6

۲۵۰هزار تومان/ ماهانه

۱۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
2 هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 7

۳۴۰هزار تومان/ ماهانه

۱۹۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
4 هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

LinuxVPS 8

۴۳۰هزار تومان/ ماهانه

۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
6 هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Kloxo cPanel DirectAdmin
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • کنترل پنل رایگان

WindowsVPS 1

۵۰هزار تومان/ ماهانه

۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۵۶ مگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2003 R2

WindowsVPS 2

۷۰هزار تومان/ ماهانه

۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۲۵ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۵۱۲ مگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2008 R2

WindowsVPS 3

۱۲۵هزار تومان/ ماهانه

۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۵۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۱۰۲۴ مگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2008 R2

WindowsVPS 4

۱۵۵هزار تومان/ ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
تا ۲ هسته
۲۰۴۸ مگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2008 R2

WindowsVPS 5

۱۹۰هزار تومان/ ماهانه

۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۳ گیگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2008 R2

WindowsVPS 6

۲۵۰هزار تومان/ ماهانه

۱۷۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته
۴ گیگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2008 R2

WindowsVPS 7

۳۴۰هزار تومان/ ماهانه

۱۹۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۴ هسته
۶ گیگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2008 R2

WindowsVPS 8

۴۳۰هزار تومان/ ماهانه

۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه
۱۰۰ گیگابایت فضای SSD
۶ هسته
۸ گیگابایت حافظه RAM
 • 50GB فضای رایگان پشتیبان
 • IP اختصاصی
 • کرنل اختصاصی
 • Websitepane Plesk
 • ویندوز اوریجینال با قابلیت بروزرسانی
 • Enterprise Windows 2008 R2

ویژگی‌های سرورهای مجازی

همه ابزارها و امکاناتی که به آن نیاز دارید

لوکیشن سرورها

سرورهای مجازی پارس پک در موقعیت‌های ایران، اروپا یا آمریکا ارائه می‌شوند

فضای بکاپ رایگان

ارائه فضای FTP رایگان با حجم ۵۰ گیگابایت برای تنظیم بکاپ گیری از سرور توسط شما

پرداخت ماهیانه

امکان پرداخت هزینه سرور به صورت ۱ ماهه یا ۳ ماهه یا ۶ ماهه و همچنین ۱ ساله

مقیاس پذیری

امکان ارتقای سرورها به پلن‌های بالاتر و همچنین سرورهای هایبریدی

سرور رایگان یک روزه

امکان ایجاد سرور ۲۴ ساعته تست به صورت رایگان

پنل ابرسرور

ارائه پنل قدرتمند ابری با امکاناتی ویژه برای مدیریت سرورهای لینوکسی و ویندوزی

قابلیت VNC

دسترسی مستقیم به سرور با ابزار VNC از طریق پنل ابر سرور

فایروال

امکان استفاده از فایروال قدرتمند پارس پک در پنل ابر سرور

راهنمای خرید سرور مجازی

سرور مجازی یک ابزار مدیریتی بسیار کاربردی، با دسترسی های بیشتر از یک هاست اشتراکی می باشد، VPSها با سیستم عامل لینوکس ویندوز، در موقعیت ایران و خارج ارائه میشود.

 • سرور مجازی چیست؟

  سرور مجازی چیست؟

  وی پی اس یا (VPS)اما به‌طور عام در زبان فارسی از عبارت: سرور مجازی، برای معرفی این محصول دنیای فناوری اطلاعات استفاده می‌شود که به سبب کاربردها و مزایای بسیار آن مورد استقبال فراوان مدیران سرورها قرارگرفته است. به طور خلاصه میتوان گفت:
  سرور مجازی؛ قسمتی از منابع یک سرور که به وسیله، یک مجازی ساز جدا شده و به صورت اختصاصی و با یک سیستم عامل دلخواه، به کاربر تحویل داده می شود.
 • لینوکس

  لینوکس

  سرور مجازی لینوکس درواقع یک vps است که بر روی آن سیستم‌عامل لینوکس نصب گردیده است؛ این نوع سیستم‌عامل دارای محیط دستوری بوده و در اصل اینترفیس گرافیکی ندارد، البته امکان راه‌اندازی رابط‌های کاربری Gnome و KDE برای استفاده راحت‌تر وجود دارد. کاربران به‌منظور اتصال به سرورهای لینوکسی از پروتکل امن SSH استفاده می‌کنند. برخی از توزیع‌های لینوکس: CentOS، Ubuntu،Debian می‌باشند. خرید سرور مجازی لینوکس، برای میزبانی وب‌سایت تحت PHP مناسب بوده و امکان استفاده از دیتابیس MySQL و اسکریپت‌های متن‌باز را می‌دهند. بر روی سرورهای لینوکس امکان اجرای وب‌سرویس‌هایی مثل: Apache، Lite speed و NginX وجود دارد.
 • ویندوز

  ویندوز

  سرور مجازی ویندوز؛ سروی است که از ویندوز اختصاصی مایکروسافت یعنی RDP در آن میتوان استفاده کرد، این سیستم‌عامل تنها امکان استفاده از برنامه‌هایی را دارد که محصول این شرکت باشند و یا توسط مایکروسافت تأیید و پشتیبانی گردد. ازجمله نسخه‌های ویندوز سرورهای ارائه‌شده: Windows2016R2,Windows2012R2,Windows2012,Windows2008,Windows2019R2 می‌باشند. خرید سرور مجازی ویندوز برای میزبانی وب‌سایت تحت ASP مناسب بوده و امکان استفاده از دیتابیس MSSQL و وب سرویس IIS که محصولات مایکروسافت هستند را مهیا می‌کند.
 • خارج

  خارج

  سرور مجازی خارج؛ نوع دیگر vps میباشد که در خارج از ایران میزبانی میشود، اگر در وب‌سایت خود از سرویس‌هایی که به دلایل تحریم نیاز به آی پی خارج از ایران داشته باشند استفاده می‌کنید و یا عمده کاربران وب‌سایت یا اپلیکیشن شما در خارج از ایران حضور دارند، خرید VPS خارج برای شما میتواند مناسب باشد؛ VPS اروپا و آمریکا از دیتاسنترهایی که دارای وضعیت کیفی بالایی هستند ارائه داده می‌شوند و از آپ تایم بالا (زمان بالا بودن سرور) برخوردار می‌باشند. کشور آلمان یکی از محبوب‌ترین کشورها درزمینه ارائه سرورهای خارج از ایران می‌باشد. سرور مجازی آلمان را می‌توانید با انتخاب نوع سیستم‌عامل موردنیاز خود از پارس پک نیز تهیه نمایید.
 • ایران

  ایران

  سرور مجازی ایران، به دلیل اینکه در داخل کشور می‌باشد؛ دارای سرعت بالاتری است. اگر VPS ایران تهیه نمایید، به دلیل ارزان‌تر بودن ترافیک داخلی، هزینه‌ها برای شما بهینه‌تر برآورد خواهد شد، همچنین در نظر داشته باشید که سرعت دسترسی کاربران داخل کشور به VPS ایران بیشتر از سرعت دسترسی به VPS خارج از ایران می‌باشد. پهنای باند مناسبی که در VPS ایران به‌واسطه افزایش پهنای باند ترافیک داخل کشور ارائه داده می‌شود، ازجمله مزایای VPS ایران می‌باشد. خرید سرور مجازی ایران؛ درنهایت میتوان گفت: باخرید vps ایران، میتوانید بر روی سرور داخل کشور با هر نوع سیستم‌عاملی که نیاز داشته باشید و با دسترسی admin و root استفاده کیند.
 • دسترسی ها

  دسترسی ها

  پارس پک ارائه‌کننده خدمات VPS در موقعیت‌های ایران، اروپا و آمریکا می‌باشد. بدین ترتیب می‌توانید VPS خود را برحسب نیاز خود به یکی از سیستم‌عامل لینوکس یا ویندوز و موقعیت مدنظر و میزان منابع موردنیاز خود، از یکی از پلن های قرار داده‌شده در داخل وب سایت پارس پک تهیه نمایید. هنگام خرید سرور مجازی در قسمت سفارش و پیکربندی سرور، باید به حداقل میزان رمی که برای نصب هر سیستم‌عامل نیاز می‌باشد توجه کنید. به ازای تهیه هر VPS یک آی پی اختصاصی نیز به کاربر ارائه داده می‌شود. در VPS پارس پک علاوه بر دسترسی ssh و ری موت به سرور، از طریق پنل VNC که در داخل ناحیه کاربری پارس پک تعبیه‌شده است نیز می‌توانید سرور را مدیریت نمایید.
 • کاربرد

  کاربرد

  اگر دارای یک فروشگاه اینترنتی با ترافیک ماهانه بالا هستید که نیاز به فضای ذخیره سازی بیشتر و منابع بیشتری نسبت به یک هاست اشتراکی دارد، خرید VPS برای شما راهکار مناسبی خواهد بود. اگر نیاز به میل سروری دارید که محدودیتی در تعداد روزانه ایمیل های ارسالی نداشته باشد، می توانید به جای هاست اشتراکی یک (VPS) تهیه نمایید. در سرورهای مجازی به دلیل عدم محدودیت هایی که در هاست اشتراکی وجود دارد، به راحتی می توانید هر نوع نرم افزاری که نیاز دارید نصب و استفاده نمایید. همچنین اگر به دلیل موارد تحریم نیاز به یک آی پی خارج از ایران داشته باشید، می توانید یک VPS خارج تهیه کنید.
 • ویژگی ها

  ویژگی ها

  در سرورهای مجازی VPS؛ بسته به لینوکسی یا ویندوزی بودن سرور، دسترسی ssh یا remote به سرور را داشته و امکان خاموش و روشن کردن (reboot) و حذف و نصب مجدد سیستم‌عامل (rebuild) در سرور را خواهید داشت، بدین ترتیب مدیریت کامل سرور بر عهده خود شما خواهد بود و هیچ‌گونه محدودیتی در نصب نرم‌افزارهای موردنظر خود نخواهید داشت. به ازای هر VPS یک آی پی اختصاصی مربوط به موقعیت انتخابی سرور نیز به شما ارائه داده می‌شود. هر زمان نیاز به منابع بالاتری در سرورهای مجازی داشته باشید، می‌توانید سرور خود را به پلن های بالاتر سرورهای مجازی پارس پک استفاده کنید.
 • امکانات

  امکانات

  پارس پک امکان استفاده از سخت افزارهای قدرتمند خود را در غالب سرویس سرور مجازی ارائه می دهد. از امکانات سرور مجازی پارس پک می توان به پنل ابر سرور اشاره کرد که مدیریت سرویس را برای کاربران آسان کرده است چرا که شامل امکاناتی از جمله اتصال VNC، مانیتور منابع سرویس و تغییر رمز سیستم می باشد، تغییر سیستم عامل در حداقل زمان ممکن، یکی از ویژگی های محبوب این پنل می باشد.
 • قیمت سرور مجازی

  قیمت سرور مجازی

  قیمت سرور مجازی؛ همان‌طور که در پاراگراف‌های قبلی نیز توضیح داده شد، شما زمانی که نیاز به منابع بالاتر و اختصاصی‌تر و یا دسترسی‌های بالاتری نسبت به یک‌هاست داشته باشید، اقدام به خرید سرور مجازی خواهید کرد، به طبع برای خرید VPS با توجه به امکانات بیشتری که در مقایسه با یک‌هاست اشتراکی در اختیارتان خواهد گذاشت، هزینه بالاتری را باید پرداخت نمایید. بااین‌حال اگر قیمت VPS را باقیمت سرور اختصاصی مقایسه کنید، اگر اصراری به اختصاصی بودن تمامی منابع نداشته باشید، کاملاً به صرفه تر خواهد بود، درنتیجه با صرف هزینه کمتر نسبت به خرید یک سرور اختصاصی، با خرید VPS باقیمت مناسب، به‌راحتی می‌توانید از مزایای یک سرور استفاده نمایید.
 • مجازی ساز چیست؟

  مجازی ساز چیست؟

  مجازی ساز یا Virtualization تکنولوژی است که جایگزین سیستم عامل میشود و امکان نصب چندین سیستم عامل را بر روی یک سخت افزار ایجاد میکند، این تکنولوژی و زیر ساختها به طور معمول بر پایه لینوکس هستند اما در ویندوز نیز توسط Hyper-v قابل دسترسی هستند، در شرکت های هاستینگ از kvm, vmware استفاده میشود.
 • کنترل پنل

  کنترل پنل

  سرور مجازی ها با کنترل پنل های مختلفی قابل مدیریت هستند، از جمله آنها میتواند به webmin، directadmin، kolox و cpanel در لینوکس و websitepanel و یا pelesk در ویندوز اشاره کرد، که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند.
 • چرا vps پارس پک

  چرا vps پارس پک

  وی پی اس پارس پک؛ بدون شک مهم‌ترین فاکتور در انتخاب یک وی پی اس، اعتماد کاربر بر خدمات سرویس دهنده می‌باشد. چراکه در این خدمات علی‌رغم وجود سیستم‌عامل و نرم‌افزاری مستقل، کاربران از سخت‌افزاری اشتراکی استفاده می‌کنند و پارس پک این مهم را به کمک فناوری برجسته خود که سرانجام مطالعه مداوم، به‌کارگیری هزاران مقاله علمی مرتبط و اختصاص صدها ساعت، کار علمی فشرده می‌باشد به ارمغان آورده است .

  این نقطه امیدی برای وب فارسی خواهد بود که چنین تلاش‌های ارزشمندی مبتنی بر سطوح علمی بین‌المللی در آن انجام می‌پذیرد و هرروز شاهد تلاش دیگر جوانان خوش‌فکر ایرانی در کلیه حوزه‌های فناوری اطلاعات هستیم که نویدبخش آینده‌ای درخشان برای وب ایران خواهد بود. هرچند که با نبود و یا کمبود امکانات این مسیر، سختی‌های بسیاری را پیش روی قرار داده است.

چرا سرور مجازی؟

 • اگر شما نیازمند یک سرور با دسترسی های بیشتر از یک هاست اشتراکی هستید.
 • اگر شما دارای یک سایت آموزش آنلاین با حدود ۱۰۰ کاربر آنلاین هستید.
 • اگر شما سایتی با کنترل پنل اختصاصی دارید، که توسط php یا ASP توسعه یافته و نیازمند دسترسی های سطح بالا هستید.
 • اگر شما به صورت خصوصی یا عمومی فایل حجیم به اشتراک میگذارید.
 • اگر نیازمند سرور، برای ارسال ایمیل های اختصاصی شرکتتان هستید.
 • اگر نیازمند یک سرور، برای مدیریت سیستم های یکپارچه هستید.
 • اگر نیازمند یک سرور برای مدیریت، دیتا بیس های حجیم هستید.
 • اگر نیازمند تهیه پشتیبان توسط Git برای تیم توسعه خود هستید.
 • سرور مجازی بورس؛ اگر نیازی مند تحلیل معادلات بورسی هسید.

جمع بندی :

سرور مجازی پارس پک یک ابزار بسیار کاربردی؛ بعد از مطالعه مطالب بالا و آشنای با وی پی اس و انواع آن؛ می توانید مناسب ترین سرویس را برای ارتقای کسب و کار خود انتخاب کنید.خرید سرور مجازی باید با دقت بالا انجام شود؛ در نتیجه ابتدا نیاز مندی های خود را با توجه به مواردی مانند میزان منابع موردنیاز، نوع برنامه نویسی سایت و دیتابیس مشخص کرده سپس یک سیستم لینوکس و یا ویندوز را انتخاب نمایید. VPS خارج و ایران نوع دیگر این سرویس در نقاط جغرافیایی مختلف است. خرید vps بسیار اقتصادی است، چرا  که به کمک فناوری ابری میتوانید در هر لحظه منابع خود را افزایش دهید و از VPS با ظرفیتی تا حدکثر ۷۲ هسته پردازشگر و ۲۵۶ گیگابایت رم استفاده کنید.

سرور vps پارس پک میتواند یک انتخاب بسیار مناسب برای کسب و کار شما باشد.

 

 

سرور اختصاصی در واقع یک سرور فیزیکی و پر هزینه است اما در سرور مجازی بخشی از سخت افزار سرور مجازی بصورت اختصاصی در اختیار کاربر قرار می گیرد.

LiteSpeed، Apache، Nginx برخی از وب سرویس های سرور لینوکسی می باشند.

توزیع های لینوکس نسخه باز بوده و امکان استفاده از بسیاری ماژول ها را میدهد، PHP را پشتیبانی کرده و از LiteSpeed، Apache، Nginx به عنوان وب سرویس می توان بر روی آن ها استفاده کرد. سرور ویندوز امکان استفاده از محصولات مایکروسافت را دارد، وب سرویس آن IIS است و ASP را پشتیبانی می کند.

بر روی سرور های ویندوزی امکان RDP وجود دارد و برای اتصال به سرور لینوکسی امکان SSH وجود دارد که می توان از برنامه های جانبی مثل putty استفاده نمود.

برخی از مزایا

نوع کرنل:اختصاصی
دسترسی:VNC / Reboot Port / Rebuild
ip نوع:اختصاصی
DNS نوع:اختصاصی

کلیه حقوق برای شرکت دانش بنیان پارس پک محفوظ می باشد.

Copyright © 2019 Pars Parva System Ltd. ParsPack Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.