سرور ویندوز

DevOps Engineer

ما در پارس‌پک برای تکمیل تیم خود به دنبال نیروی های متخصص و مستعد، جوان و با انگیزه هستیم.
اگر برای شما مهم است که پیوسته رشد داشته باشید و محیط کاری آرام و پویایی را تجربه کنید، رزومه‌ی خود را برای ما ارسال کنید.

Qualifications

  • Understanding of the SDLC and Agile development methodology.
  • Solid understanding of containerization technologies like Docker and container orchestration platforms like Kubernetes and OpenShift.
  • Deep technical understanding of Linux Administration.
  • Experience with CI/CD tools like GitLab CI/CD or Jenkins.
Qualifications

:Responsibilities

  • Implement and manage containerization using Docker and orchestration platforms like Kubernetes and OpenShift.
  • Implement and improve CI/CD pipelines for automated build, test, and deployment of PHP/Laravel applications.
  • Implement security best practices and standards for web application deployment.
:Responsibilities

ارسال رزومه

کلیه حقوق برای پارس پک محفوظ می باشد.

Copyright © 2024 ParsPack Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.