هاست پایتون چیست؟

Python Developer

اگه شما هم تمایل دارید به تیمی جوان، خلاق و با انگیزه بپیوندید و کار رویایی خود را در شرکتی دانش بنیان که با دانش و تکنولوژی روز هم مسیره جستجو کنید، ما در پارس پک مشتاقانه منتظر دریافت رزومه های شما هستیم

:Requirements

  • Problem Solving: Strong analytical and problem-solving skills, capable of developing creative solutions to complex technical challenges.
  • Python Proficiency: Solid skills in Python programming, including writing, testing, and debugging code.
  • Generative AI and LLMs: Knowledge of and experience with generative AI technologies, including Large Language Models like GPT (e.g., ChatGPT, GPT-3, GPT-4). Understanding of their integration and application in real-world scenarios.
  • Data Handling: Ability to work with large datasets, including data cleaning, preprocessing, and analysis.
:Requirements

:Responsibilities

  • Develop and implement solutions using Python.
  • Analyze and utilize existing data to train and refine AI models.
  • Keep abreast of the latest developments in AI and LLMs to enhance system capabilities.
  • Collaborate with cross-functional teams for seamless integration solutions.
  • Troubleshoot and optimize systems for maximum efficiency and effectiveness.
:Responsibilities

مزایای شغلی

1دو روز تعطیل در هفته

ما در پارس پک روزهای پنجشنبه کار نمیکنیم و میدونیم برنامه نویس های خلاق نیاز به استراحت آخر هفته دارن 🙂

2ساعت کاری منعطف

چون با روحیات برنامه نویس ها آشنایی داریم و میدونیم برنامه نویس ها معمولا ساعت 8 صبح نمیتونن خلاقانه کار کنن، براشون ساعت کاری شناور در نظر گرفتیم 🙂

3حقوق رقابتی

در مورد حقوق هم با توجه به شرایط حقوق های رقابتی داشتیم و همیشه پرداختی هامون به موقع بوده تا هم تیمی هامون دچار اضطراب و تنش نباشن 🙂

ارسال رزومه

کلیه حقوق برای پارس پک محفوظ می باشد.

Copyright © 2024 ParsPack Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.