دستورات مهم firewall لینوکس

مهمترین دستورات فایروال ( linux iptables ) در لینوکس

Netfilter نام فایروال محلی سیستم عامل لینوکس می باشد که در لایه کرنل عمل می کند و از iptables برای کنترل آن جهت مدیریت و فیلتر کردن پکت ها بر روی IPv4 و IPv6 استفاده می گردد. با توجه به اهمیت مسئله امنیت سرور و بخصوص سرور های لینوکس ، در این مطلب تعدادی از رایج ترین دستورات فایروال لینوکس iptables تشریح می گردد که می تواند در خیلی از مواقع مشکلات مدیر سرور را مرتفع نماید. لازم به توضیح است که می بایست در استفاده از دستورات فایروال دقت لازم را مبذول فرمائید، چرا که یک اشتباه ساده، می تواند منجر به بسته شدن دسترسی شما به سرور گردد، البته در کلیه سرور های ارائه شده توسط پارس پک ، با مراجعه به پنل ابر سرور در بخش کاربری و امکان VNC می توانید اشکلات بوجود آمده در دسترسی به سرور را بررسی و مرتفع نمایید.
در این مطلب فرض بر این است که شما از دسترسی روت ( root ) برای وارد کردن دستورات استفاده می کنید.

1.  نمایش وضعیت فایروال:

برای مشخص شدن رول هایی که در حال حاضر در iptables وجود دارند، می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -L -n -v

خروجی دستور می تواند به شکل زیر باشد:
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
 اگر در فایروال خود از قبل رول هایی اضافه کرده اید، احتمالا وضعیت به شکل زیر خواهد بود:
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 DROP    all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
 394 43586 ACCEPT   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
  93 17292 ACCEPT   all -- br0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  1  142 ACCEPT   all -- lo   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   all -- br0  br0   0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 DROP    all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
  0   0 TCPMSS   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS clamp to PMTU
  0   0 ACCEPT   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
  0   0 wanin   all -- vlan2 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 wanout   all -- *   vlan2  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   all -- br0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 425 packets, 113K bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain wanin (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain wanout (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
برای نمایش رول ها به همراه شماره خط هر رول از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -n -L -v --line-numbers

احتمالا خروجی دستور، مشابه زیر خواهد بود:
Chain INPUT (policy DROP)
num target   prot opt source        destination
1  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
2  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
3  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
4  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP)
num target   prot opt source        destination
1  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
2  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
3  TCPMSS   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS clamp to PMTU
4  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
5  wanin   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
6  wanout   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
7  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination
Chain wanin (1 references)
num target   prot opt source        destination
Chain wanout (1 references)
num target   prot opt source        destination
توضیح دستور :
L- : لیست رول ها
v- : نمایش جزئیات
n- :  نمایش ip و پورت بصورت عددی

2. تغییر وضعیت فایروال :

از دستورات زیر برای روشن ، خاموش و ریست فایروال می توان استفاده کرد:
service iptables stop
service iptables start
service iptables restart
 
اگر می خواهید فایروال را خاموش و پس از ریستارت سرور نیز وضعیت به همین منوال باقی بمانید ، دستور زیر را وارد نمائید:
service iptables stop
chkconfig iptables off
 

3. حذف قوانین و رول های فایروال :

ابتدا به کمک دستورات زیر شماره خط رول را بدست آورید:
iptables -L INPUT -n --line-numbers

iptables -L OUTPUT -n --line-numbers

iptables -L OUTPUT -n --line-numbers | less

iptables -L OUTPUT -n --line-numbers | grep 202.54.1.1
 

حال به عنوان مثال برای حذف رول موجود در خط شماره 4 می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -D INPUT 4
 

و یا از دستور زیر برای حذف قوانین مروبطه به ای پی مورد نظر خود استفاده فرمایید:

iptables -D INPUT -s 202.54.1.1 -j DROP
 

توضیح:

D- : حذف یک یا چند رول از زنجیره انتخاب شده

3.1 حذف کلیه رول ها از فایروال ( Flush iptables ):

برای حذف کلیه رول ها می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -F
 

و اگر در تیبل nat و mangle نیز رولی اضافه کردید ، دو دستور زیر را نیز لازم است وارد نمائید:

iptables -t nat -F

 
iptables -t mangle -F
 

برای مشاهده وضعیت رول ها مجدد از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -L -v -n
 

4.  نحوه مسدود کردن ترافیک ورودی ، خروجی و یا فوروارد در فایروال :

برای مسدود کردن کل ترافیک می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید ( دقت نمائید که این دستورات می تواند مانع از دسترسی شما به سرور گردد.) :

iptables -P INPUT DROP

iptables -P OUTPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP
 

برای ذخیره نمودن تغییرات اضافه شده در فایروال می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

service iptables save
 

5. نحوه مسدود نمودن یک IP بر روی سرور :

به کمک دستورات اول شما می توانید ترافیک ورودی از سوی ای پی 1.2.3.4 و به وارد کردن دستور دوم کل ترافیک ورودی برای رنج ای پی مورد مثال مسدود می گردد.

iptables -A INPUT -s 1.2.3.4 -j DROP

iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -j DROP
 

6. نحوه مسدود کردن ترافیک ورودی بر روی یک پورت خاص :

به کمک دستورات firewall زیر می توان ترافیک ورودی را بر روی پورت 80 مسدود نمائید. لازم به توضیح است که معمولا وب سرور از پورت 80 برای نمایش وب سایت استفاده می کند.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP

iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DROP
 

برای مسدود کردن ترافیک ورودی بر روی پورت 80 تنها برای یک IP و یا یک رنج IP می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید:

iptables -A INPUT -p tcp -s 1.2.3.4 --dport 80 -j DROP

iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp -s 192.168.1.0/24 --dport 80 -j DROP
 

7. نحوه مسدود نمودن ترافیک خروجی:

برای مسدود نمودن ترافیک خروجی برای یک IP خاص و یا یک رنج IP می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید:

iptables -A OUTPUT -d 1.2.3.4 -j DROP

iptables -A OUTPUT -d 192.168.1.0/24 -j DROP

iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 192.168.1.0/24 -j DROP
 

8. لاگ کردن فعالیت ها:

خیلی از مواقع نیاز استفا تا از ریز فعالیت هایی که بر روی شبکه سرور در حال وقوع است مطلع شوید برای مثال برای جلوگیری از IP spoofing بر روی اینترفیس eth1  می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید. در این دستور در حالیکه  ترافیک مربوطه مسدود می گردد ، تلاش های صورت گرفته نیز با پیشوند IP_SPOOF A در لاگ ذخیره می شود:

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -j LOG --log-prefix "IP_SPOOF A: "

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -j DROP
 

معمولا لاگ ها در مسیر /var/log/messages قرار دارند که البته با توجه به ویرایش لینوکس مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. برای مشاهده لاگ های مربوطه می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید:

tail -f /var/log/messages

grep --color 'IP SPOOF' /var/log/messages
 

برای جلوگیری از حجیم شدن لاگ فایل می توان از قابلیت سوکت -m در دستور استفاده کرد که به کمک آن می توان تنظیم نمود که برای مثال در هر 5 دقیقه بیش از 7 مورد را در  لاگ ذخیره ننماید:

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -m limit --limit 5/m --limit-burst 7 -j LOG --log-prefix "IP_SPOOF A: "

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -j DROP
 

9. چگونه از باز یا بسته بودن یک پورت توسط فایروال بر روی شبکه آگاه شویم؟

برای آگاهی از باز بودن و نبودن پورت می توانید از دستور زیر استفاده فرمایئد:

netstat -tulpn
 

برای اطلاع از اینکه آیا پورت پورت tcp 80 باز است یا خیر از دستور زیر استفاده فرمایید:

netstat -tulpn | grep :80
 

اگر پورت 80 باز نبود دستور زیر را وارد نمائید:

service httpd start
 

به کمک دستور زیر اطمینان یابید که پورت 80 بر روی فایروال بسته نشده است:

iptables -L INPUT -v -n | grep 80
 

در صورتیکه مسدود بود می توانید از دستور زیر استفاده فرمایئد:

iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

service iptables save
 

10. غیر فعال کردن فایروال :

اگر با مشکلی در دسترسی به فایروال روبرو هستید و یا فایروال مانع از کارکرد صحیح سرویس های اصلی سرور شما شده است می توانید به کمک دستورات زیر فایروال را خاموش نمائید. با استفاده از دستور دوم نیز پس از ریستارت سرور وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند و فایروال مجدد فعال نمی گردد، مگر آنکه شما از نرم افزار جانبی مانند csf استفاده کرده باشید که بدین ترتیب فایروال مجدد فعال می گردد و بدین شکل قابلیت غیرفعال شدن نخواهد داشت:

service iptables stop
chkconfig iptables off
 
برای آشنایی بیشتر با iptables و مطالعه manual های آن می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:
man iptables
 
برای مشاهده راهنمای آن دستور زیر قابل استفاده خواهد بود:
iptables -h
 

اگر بدنبال راهنمای فایروال تنها برای یک دستور خاص هستید نیز سینتکس زیر استفاده فرمائید:

iptales -j DROP -h
iptables -t mangle -F

سوالات متداول:

برای نمایش رول هایی که در حال حاضر در iptables وجود دارند چه میتوان کرد؟

برای نمایش رول های موجود در iptables میتوان از دستور iptables -L -n -v کمک گرفت.

برای روشن، خاموش و ریست کردن فایروال می توان از چه دستوراتی استفاده کرد؟

میتوان از دستور زیر استفاده کرد: service iptables stop service iptables start service iptables restart

برای مسدود کردن کل ترافیک فایروال از چه دستوری میتوان استفاده کرد؟

میتوان از دستور زیر استفاده کرد: iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP
 • با خدمات ابری پارس آشنا شوید

  اولین ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری در ایران هستیم

  ابر سرور

  ابر سرور

  با ابرسرورها می‌توانید سرور با سیستم‌عامل دلخواه خود را در چند دقیقه انتخاب و نصب نموده و آزادانه منابع سخت‌افزاری که در نظر دارید را، در زمان دلخواه به سرور خود بیافزایید و تنها برای منابع مورد نیاز سرور، هزینه پرداخت نمایید.

  هایبرید سرور

  هایبرید سرور

  هایبرید سرورها نسل جدید و پیشرفته سرورهای اختصاصی هستند که با پنل قدرتمند ابری ارائه می‌شوند. در هایبرید سرورها علاوه بر ارائه سخت‌افزار مستقل، امکانات سخت‌افزاری ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

  ماکرو سرور

  ماکرو سرور

  ماکرو سرور محصولی ویژه است که برای دریافت بالاترین کیفیت سخت‌افزاری طراحی شده است. در شرایطی که نیازمند سخت‌افزاری قدرتمند برای سرور خود هستید، ماکرو سرورها منابع سخت‌افزاری مورد نیاز را برای شما فراهم می‌کنند.

  هاست ابری

  هاست ابری

  در هاست ابری برخلاف یک هاست اشتراکی، سایت‌های پر بازدید نیز بسادگی می‌توانند از خدمات میزبانی استفاده کنند، بدون آنکه درگیر دغدغه‌های مدیریت سرور شوند. همواره تنها برای آن میزان از منابع سخت‌افزاری که نیاز دارید هزینه می‌پردازید و دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های غیر موجه، در ابتدای فعالیت وب سایت خود، نخواهید داشت.

  هاست دانلود

  هاست دانلود

  سیاری از مدیران سایت‌های دانلود و یا سایت‌هایی که با ترافیک بالایی برای به اشتراک‌گذاری فایل‌های خود روبرو هستند، عمدتا با مشکلاتی مانند هزینه‌های گزاف زیرساختی و یا مصرف بالای منابع سخت‌افزاری روبرو می‌شوند. از همین رو پارس‌پک با معرفی فضای هاست دانلود برای این دسته از کاربران، محصول مناسبی را پیش‌بینی نموده است.

  مطالعه این مطالب نیز پیشنهاد می‌شود

  مقالات و نظرات اعضای تیم ما درباره تکنولوژی، روزهای کاری و چیزای دیگر…

  راهنمای خرید گواهی SSL

  امروزه استفاده از گواهی ssl برای ایجاد امنیت و اعتبار بر روی وب سایت امری بسیار ضروری به شمار می رود. ssl مخفف عبارت Secure Socket Layerبه معنی لایه پ...

 • کلیه حقوق برای شرکت دانش بنیان پارس پک محفوظ می باشد.

  Copyright © 2021 Pars Parva System Ltd. ParsPack Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.