آموزش نصب Cacti در اوبونتو

چطور ابزار مانیتورینگ Cacti را در اوبونتو 20.04 نصب کنیم؟

Cacti یکی از ابزارهای مانیتورینگ شبکه است که به‌صورت متن‌باز و با زبان برنامه‌نویسی PHP طراحی شده است. این ابزار مبتنی‌بر وب است و از MySQL به‌منظور ذخیره اطلاعات موردنیاز برای ایجاد و مقداردهی به نمودارها استفاده می‌کند. Cacti می‌تواند دستگاه‌های متصل به شبکه را زیرنظر بگیرد و میزان استفاده از پهنای باند را ردیابی و نمودار شکیلی نیز برای آن ترسیم کند. Cacti از پروتکل SNMP برای جمع‌آوری اطلاعات در دستگاه‌های ریموت بهره می‌برد که با کمک آن می‌توانید استفاده از ترافیک شبکه و پهنای باند را با مرورگر نظارت کنید. در این مقاله از بلاگ پارس پک، می‌خواهیم نحوه نصب ابزار مانیتورینگ Cacti روی سرور توزیع اوبونتو 20.04 را به شما آموزش دهیم؛ پس تا پایان با ما همراه باشید.

پیش‌نیازها

برای اینکه بتوانید از این مقاله استفاده و ابزار Cacti را روی توزیع اوبونتو 20.04 نصب کنید، به این پیش‌نیازها احتیاج دارید:

 • سروری با سیستم‌عامل Ubuntu 20.04
 • رمز‌عبور Root که روی سرور پیکربندی شده باشد

آموزش نصب Cacti در اوبونتو

آموزش گام‌به‌گام نصب Cacti روی Ubuntu 20.04

اگر پیش‌نیازهای گفته‌شده را دارید، یعنی می‌توانید Cacti را روی توزیع اوبونتو 20.04 نصب کنید. در‌ادامه، روند انجام این کار را گام‌به‌گام توضیح داده‌ایم.

۱. نصب وابستگی‌های موردنیاز

برای نصب وابستگی‌های موردنیاز، ابتدا باید فهرست پکیج APT را به جدیدترین نسخه به‌روزرسانی کنید. برای این منظور، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

apt-get update -y

پس از انجام این کار، سایر وابستگی‌های لازم را با دستور زیر نصب کنید:

apt-get install snmp php-snmp rrdtool librrds-perl unzip curl git gnupg2 -y

پس از آنکه تمام Dependencies (وابستگی‌های) موردنیاز را نصب کردید، سرور LAMP را نیز می‌توانید نصب کنید. درادامه مقاله، نحوه انجام این کار را توضیح داده‌ایم.

برای آشنایی با ۱۰ نمونه از بهترین ابزارها و نرم‌افزارها برای مانیتورینگ عملکرد سرور مقاله زیر را بخوانید.

بهترین ابزارهای مانیتورینگ عملکرد سرور

۲. نصب سرور LAMP

در گام بعدی، باید وب‌سرور آپاچی، PHP ،MariaDB و سایر افزونه‌های موردنیاز PHP را روی سرور خود نصب کنید. با اجرای دستور زیر، می‌توانید تمام این موارد را نصب کنید:

apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql libapache2-mod-php php-xml php-ldap php-mbstring php-gd php-gmp -y

پس از نصب تمامی بسته‌ها، فایل PHP Configuration را ویرایش کنید و تنظیمات پیش‌فرض را به‌صورت زیر تغییر دهید:

nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini

این خطوط را نیز به‌صورت زیر تغییر دهید:

memory_limit = 512M
max_execution_time = 60
date.timezone = UTC

درادامه، فایل را ذخیره کنید و ببندید. سپس، فایل PHP Configuration دیگری را ویرایش کنید و تنظیمات پیش‌فرض این فایل را نیز به‌صورت زیر تغییر دهید:

nano /etc/php/8.1/cli/php.ini

در این فایل نیز، خطوط زیر را تغییر دهید:

memory_limit = 512M
max_execution_time = 60
date.timezone = UTC

پس از اتمام کار، فایل را ذخیره کنید و ببندید. پس‌ازآن، سرویس Apache را مجدداً راه‌اندازی کنید تا تغییرات روی فایل اعمال شوند:

systemctl restart apache2

بعد از اینکه مراحل گفته‌شده در بالا را با موفقیت انجام دادید، می‌توانید به مرحله بعدی بروید.

ابزارهای مانیتورینگ شبکه

نصب سرور LAMP برای راه‌اندازی نرم‌افزار Cacti 

۳. ایجاد پایگاه داده

در مرحله بعد، باید پایگاه داده بسازید. با‌توجه‌به اینکه Cacti از MariaDB به‌عنوان پایگاه داده استفاده می‌کند، باید یک پایگاه داده MariaDB و یک کاربر برای Cacti بسازید. برای این منظور، ابتدا فایل پیکربندی پیش‌فرض MariaDB را ویرایش کنید و برخی از تنظیمات پیش‌فرض این فایل را به‌صورت زیر تغییر دهید:

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

خطوط زیر را در بخش [mysql] اضافه کنید یا در‌صورت وجود، آن را تغییر دهید:

collation-server = utf8mb4_unicode_ci
max_heap_table_size = 128M
tmp_table_size = 64M
join_buffer_size = 64M
innodb_file_format = Barracuda
innodb_large_prefix = 1
innodb_buffer_pool_size = 512M
innodb_flush_log_at_timeout = 3
innodb_read_io_threads = 32
innodb_write_io_threads = 16
innodb_io_capacity = 5000
innodb_io_capacity_max = 10000
innodb_doublewrite = OFF

فایل را ذخیره کنید و آن را ببندید. سپس، سرویس MariaDB را مجدداً راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شود:

systemctl restart mariadb

سپس با استفاده از دستور زیر، وارد شل MariaDB شوید:

mysql

پس از ورود به سیستم، با استفاده از دستور زیر یک پایگاه داده و یک کاربر برای Cacti ایجاد کنید:

MariaDB [(none)]> create database cactidb;
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON cactidb.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'password';

سپس، امتیازهای ارائه‌شده را تخلیه کنید و با دستور زیر از شل MariaDB خارج شوید:

MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

در گام بعدی، باید داده‌های منطقه زمانی خود را به پایگاه داده MySQL وارد کنید. این کار با استفاده از دستور زیر امکان‌پذیر است:

mysql mysql < /usr/share/mysql/mysql_test_data_timezone.sql

حالا وارد پوسته MariaDB شوید و با استفاده از دستور زیر، امتیازهای موردنیاز را به منطقه زمانی MySQL بدهید:

mysql
MariaDB [(none)]> GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO [email protected];

گام آخر این مرحله، تخلیه امتیازها و خارج‌شدن از پوسته MariaDB است. با استفاده از دستور زیر، این کار را انجام دهید:

MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> exit;

برای آموزش مانیتورینگ پهنای باند در لینوکس به کمک ابزار vnSTAT روی لینک زیر کلیک کنید.

مانیتورینگ پهنای باند در لینوکس

۴. نصب و پیکربندی Cacti

در ابتدا، جدیدترین نسخه Cacti را از وب‌سایت رسمی آن دانلود کنید:

wget https://www.cacti.net/downloads/cacti-latest.tar.gz

پس از اتمام دانلود، فایل دانلودشده را با استفاده از دستور زیر Extract کنید:

tar -zxvf cacti-latest.tar.gz

سپس، باید دایرکتوری استخراج‌شده را به دایرکتوری ریشه Apache منتقل کنید:

mv cacti-1* /var/www/html/cacti

در گام بعدی، باید پایگاه داده را به دیتابیس Cacti وارد کنید:

mysql cactidb < /var/www/html/cacti/cacti.sql

سپس، فایل Cacti config.php را ویرایش و تنظیمات پایگاه داده خود را مشخص کنید:

nano /var/www/html/cacti/include/config.php

خطوط زیر را به‌ این صورت تغییر دهید:

$database_type   = 'mysql';
$database_default = 'cactidb';
$database_hostname = 'localhost';
$database_username = 'cactiuser';
$database_password = 'password';
$database_port   = '3306';

فایل را ذخیره کنید و سپس آن را ببندید. بعد‌از‌آن، فایل Log را برای Cacti ایجاد کنید:

touch /var/www/html/cacti/log/cacti.log

سپس، مالکیت و مجوز دایرکتوری Cacti را با استفاده از دستور زیر تنظیم کنید:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/cacti/
chmod -R 775 /var/www/html/cacti/

درادامه با استفاده از دستور زیر، فایل جدیدی با نام Cacti cron ایجاد کنید:

nano /etc/cron.d/cacti

خط زیر را درون این فایل قرار دهید:

*/5 * * * * www-data php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

بعد از اتمام کار، فایل را ذخیره کنید و سپس آن را ببندید.

آموزش نصب و پیکربندی Cacti 

۵. ساخت سرور مجازی برای Cacti

در مرحله بعدی، باید فایل پیکربندی مجازی آپاچی برای Cacti ایجاد کنید. با استفاده از دستور زیر، می‌توانید این کار را انجام دهید:

nano /etc/apache2/sites-available/cacti.conf

در این فایل، دستورهای زیر را قرار دهید:

Alias /cacti /var/www/html/cacti

 <Directory /var/www/html/cacti>
   Options +FollowSymLinks
   AllowOverride None
   <IfVersion >= 2.3>
   Require all granted
   </IfVersion>
   <IfVersion < 2.3>
   Order Allow,Deny
   Allow from all
   </IfVersion>

  AddType application/x-httpd-php .php

<IfModule mod_php.c>
   php_flag magic_quotes_gpc Off
   php_flag short_open_tag On
   php_flag register_globals Off
   php_flag register_argc_argv On
   php_flag track_vars On
   # this setting is necessary for some locales
   php_value mbstring.func_overload 0
   php_value include_path .
 </IfModule>

 DirectoryIndex index.php
</Directory>

فایل را ذخیره کنید و آن را ببندید. سپس با استفاده از فرمان زیر، فایل هاست مجازی را فعال کنید:

a2ensite cacti

در گام بعد، باید سرویس Apache را مجدداً راه‌اندازی کنید تا تغییرات پیکربندی اعمال شود:

systemctl restart apache2

همچنین با استفاده از دستور زیر، می‌توانید وضعیت سرویس Apache خود را بررسی کنید:

systemctl status apache2

با وارد‌کردن دستور بالا، شما باید خروجی‌ای مانند شکل زیر را مشاهده کنید:

? apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Sun 2022-07-24 03:58:11 UTC; 7s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 12847 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/S>
  Main PID: 12851 (apache2)
   Tasks: 6 (limit: 2242)
   Memory: 13.7M
    CPU: 103ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
       ??12851 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??12852 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??12853 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??12854 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??12855 /usr/sbin/apache2 -k start
       ??12856 /usr/sbin/apache2 -k start

Jul 24 03:58:11 ubuntu systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...

برای آشنایی با ۱۰ ابزار پرکاربرد نظارت بر ترافیک شبکه اوبونتو روی لینک زیر کلیک کنید.

ابزارهای نظارت بر ترافیک شبکه اوبونتو

۶. راه‌اندازی مرحله‌به‌مرحله Cacti Web Installation

حالا مرورگر خود را باز کنید و با استفاده از آدرس your-server-ip/cacti، به قسمت نصب Cacti وارد شوید. با وارد‌کردن این آدرس، مانند تصویر زیر به صفحه ورود به سیستم هدایت خواهید شد:

وارد صفحه نصب Cacti شوید

در این صفحه، از نام کاربری و رمز‌عبور admin استفاده و روی دکمه Login کلیک کنید. در این‌ صورت، باید صفحه تنظیم مجدد رمز‌عبور را ببینید:

با نام کاربری و رمز عبورتان وارد شوید

رمزعبور پیش‌فرض را تغییر دهید و آن را دوباره در قسمت Confirm new password وارد و روی دکمه Save کلیک کنید:

رمزعبور پیش‌فرض را تغییر دهید

همان‌طورکه در تصویر بالا نیز مشاهده می‌کنید، شما باید توافقنامه را تأیید کنید. برای این منظور، عبارت Accept GPL License Agreement را فعال و در‌نهایت روی دکمه Begin کلیک کنید:

توافقنامه را تأیید کنید.

در صفحه بعدی، روی دکمه Next کلیک کنید. در این‌ صورت، باید صفحه Installation Type را ببینید:

در این صفحه Installation Type را انتخاب کنید

نوع نصب خود را از منو کشویی قرار‌گرفته در این قسمت انتخاب و روی دکمه Next کلیک کنید. حالا باید صفحه Directory Permission را مشاهده کنید:

وارد صفحه Directory Permission شوید

روی Next کلیک کنید. شما باید صفحه Critical Binary Locations and Versions را ببینید:

صفحه بالا را مشاهده خواهید کرد

مجدداً روی دکمه Next کلیک کنید. شما باید با صفحه‌ای مانند تصویر زیر روبه‌رو شوید:

تصویر بالا را مشاهده می‌کنید

در این صفحه، گزینه I have read this statement را علامت بزنید و مجدداً روی دکمه Next کلیک کنید:

علامت گزینه مربوطه را بزنید

گزینه‌های مدنظر خود را انتخاب و روی دکمه Next کلیک کنید. صفحه‌ای مانند تصویر زیر برای شما به‌نمایش درخواهد آمد:

نمایش صفحه جدید به شکل تصویر بالا

در این صفحه نیز، مجدداً روی دکمه Next کلیک کنید. حالا صفحه مانند تصویر زیر برایتان به‌نمایش درخواهد آمد:

مراحل نصب نرم‌افزار Cacti 

اگر روی Next کلیک کنید، صفحه تأیید نصب را خواهید دید. نمونه این صفحه در تصویر زیر نشان داده شده است:

صفحه تأیید نصب

در همین صفحه، گزینه Confirm Installation را علامت بزنید و سپس روی دکمه Install کلیک کنید. در این‌ صورت، روند نصب شروع خواهد شد. پس از پایان نصب نیز، باید با صفحه‌ای مانند در تصویر زیر روبه‌رو شوید:

نمایش تصویر بالا پس از نصب Cacti 

در این صفحه، روی دکمه Get Started کلیک کنید. بدین‌ترتیب، داشبورد Cacti مانند تصویر برایتان نمایش داده می‌شود:

نمایش داشبورد Cacti 

جمع‌بندی

مانیتورینگ شبکه یکی از موضوعاتی است که متخصصان این حوزه برای رصد وضعیت مواردی مانند روترها، سرور، ترافیک استفاده‌شده و ترافیک در حال استفاده به آن نیاز دارند. ابزارهای مختلفی برای این منظور طراحی شده‌اند که یکی از بهترین آن‌ها Cacti است.

بااین‌حال، نصب این نرم‌افزار روی سیستم‌عامل‌ لینوکس ممکن است مشکلاتی برای شما به‌همراه داشته باشد؛ به‌همین‌دلیل در این مطلب از آموزش سیستم عامل، نحوه نصب ابزار مانیتورینگ Cacti روی توزیع Ubuntu 20.04 را به‌صورت گام‌به‌گام به شما آموزش داده‌ایم.

سؤالات متداول

۱. نرم‌افزار Cacti چه کاربردی دارد؟

Cacti نرم‌افزاری با UI عالی برای مانیتورینگ شبکه و جزئیات مربوط به آن است. با استفاده از این نرم‌افزار، موارد مدنظر خود را در شبکه به‌صورت نمودار و در فواصل زمانی تعیین‌شده دلخواهتان می‌توانید مشاهده کنید.

۲. آیا Cacti منبع‌باز است؟

بله، یکی از قابلیت‌های مهم Cacti این است که به‌صورت منبع‌باز طراحی شده است.

۳. Cacti با استفاده از کدام زبان برنامه‌نویسی نوشته شده است؟

Cacti با استفاده از زبان PHP نوشته شده است.

۴. RRDtool چیست؟

هدف اصلی RRDtool مدیریت داده‌های سرّی زمانی مانند پهنای باند شبکه یا دما یا بار CPU این است.

۵. استفاده از ابزارهای مانیتورینگ شبکه چه مزیت‌هایی دارد؟

استفاده از این ابزارها مزیت‌های زیادی به‌همراه دارد؛ از‌جمله حفظ انطباق‌پذیری، جلوگیری از خرابی، پیدا‌کردن و رفع سریع مشکلات، کشف تهدیدهای امنیت، نظارت بر استفاده از پهنای باند، برنامه‌ریزی ظرفیت و به‌کارگیری فناوری‌های نوین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 • با خدمات ابری پارس پک آشنا شوید

  اولین ارائه‌دهنده خدمات رایانش ابری در ایران هستیم

  سرور ابری

  با ابرسرورها می‌توانید سرور با سیستم‌عامل دلخواه خود را در چند دقیقه انتخاب و نصب نموده و آزادانه منابع سخت‌افزاری که در نظر دارید را، در زمان دلخواه به سرور خود بیافزایید و تنها برای منابع مورد نیاز سرور، هزینه پرداخت نمایید.

  فضای ابری

  فضای ابری یا Cloud Storage، بستری امن و مطمئن با آپتایم بالا و دسترس پذیری بالا می‌باشد که می‌توانید داده‌ها واطلاعات خود را بر روی آن نگه داری کنید.فضای ذخیره‌سازی ابری پارس‌پک با بهره‌مندی از پروتکل S3 آمازون، با امنیت بالا در دسترس شما.

  هاست وردپرس

  هاست ابری وردپرس پارس پک سرویسی قوی و پایدار است که برای نصب و راه‌اندازی سیستم مدیریت محتوای وردپرس بهینه شده است. هاست wordpress با کنترل پنل DirectAdmin ارائه می‌شود که رابط کاربری گرافیکی ساده و راحتی دارد.

  خرید هاست ابری

  در هاست ابری برخلاف یک هاست اشتراکی، سایت‌های پر بازدید نیز بسادگی می‌توانند از خدمات میزبانی استفاده کنند، بدون آنکه درگیر دغدغه‌های مدیریت سرور شوند. همواره تنها برای آن میزان از منابع سخت‌افزاری که نیاز دارید هزینه می‌پردازید و دیگر نیازی به پرداخت هزینه‌های غیر موجه، در ابتدای فعالیت وب سایت خود، نخواهید داشت.

  هاست دانلود

  بسیاری از مدیران سایت‌های دانلود و یا سایت‌هایی که با ترافیک بالایی برای به اشتراک‌گذاری فایل‌های خود روبرو هستند، عمدتا با مشکلاتی مانند هزینه‌های گزاف زیرساختی و یا مصرف بالای منابع سخت‌افزاری روبرو می‌شوند. از همین رو پارس‌پک با معرفی فضای هاست دانلود برای این دسته از کاربران، محصول مناسبی را پیش‌بینی نموده است.

 • مطالعه این مطالب نیز پیشنهاد می‌شود

  مقالات و نظرات اعضای تیم ما درباره تکنولوژی، روزهای کاری و چیزای دیگر…

 • کلیه حقوق برای پارس پک محفوظ می باشد.

  Copyright © 2022 ParsPack Cloud Computing Technology ® , All Rights Reserved.